Projektbeskrivning

Hemsidan

DalRev Revision & Redovisning AB

Vi är ett lokalt revisions- och konsultföretag som verkar främst i Dalarna. Vårt kontor finns i Borlänge. Vi är specialister på ägarledda företag. Våra tjänster täcker in samtliga frågeställningar inom normalt företagande. Allt under en hatt!.

VÅRA TJÄNSTER

• Revision
• Redovisning – Bokföring
• Lönehantering
• Skatterådgivning
• Deklarationshjälp
• Rådgivning i ekonomiska frågor

ADRESS

Målaregatan 1,
781 23 Borlänge

TELEFON
WEBBPLATS
HEMSIDA

DalRev Revision & Redovisning AB

KONTAKTA OSS OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR OM VÅRA TJÄNSTER
KONTAKTA OSS