Projektbeskrivning

Mogge Sotare

AB Sotning & Ventilationsservice Småland. Utför allt inom Sotning.
Skorstensbesiktning
Vi utför installations-, status- och överlåtelsebesiktningar av eldstäder och rökkanaler enligt SSR Godkänd® Branschstandard. Vi utför också vibrations- och stötsyneförrättningar (Sprängbesiktningar) enl. Svensk Standard.

Brandskyddskontroll
En brandskyddskontroll utföras av en som är behörig av kommunen. Endast yrkesutbildade skorstensfejartekniker får utföra brandskyddskontroll. Syftet är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister som kan leda till brand.

Sotning

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.

Vi har kunskap och utrustning att genomföra sotning på ett effektivt sätt.
Lagen och förordningen om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontroll.

ADRESS

Ängsvägen 3
593 93 Västervik

TELEFON

+46 (0)761 975 333

WEBBPLATS
0
Your Content Goes Here
HEMSIDA

AB Sotning & Ventilationsservice Småland

KONTAKTA OSS OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR OM VÅRA TJÄNSTER
KONTAKTA OSS