Projektbeskrivning

Vochat Samtalsterapi

Vochat

Samtalsterapi när du har tid

Öppet kvällar och helger

Visste du att den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag är på grund av psykisk ohälsa? Det kan handla om ångest, depression, stress, utbrändhet eller oro. Orsakerna är många!

ADRESS

Adress: Kungsgatan 63, 632 21 Eskilstuna

TELEFON

0761 720 727

0761720727

WEBBPLATS
HEMSIDA

Vochat

Vochat – Samtalsterapi via Skype och telefon
KONTAKTA OSS